АД СЛАВИЈА Скопје

АД СЛАВИЈА Скопје е акционерско друштво со мешовита сопственост односно друштво во кое доминантната сопственост на акциите припаѓа на Република Македонија

За Нас